PROCÉS SELECTIU PER A CONSTITUIR, MITJANÇANT CONCURS, UNA BORSA DE FEINA PER ATENDRE LES NECESSITATS TEMPORALS I D’INTERINITAT DE PERSONAL DE NETEJA