Comissions informatives

El ple extraordinari d’organització de l’ajuntament de dia 5 de juliol de 2019 va acordar la creació de les següents comissions:

Les comissions informatives, de conformitat amb el que disposa l’article 125 a del ROF seran presidides per la batlia o el regidor en qui aquest delegui. La seva composició serà de dues persones regidores del grup municipal d’Agrupació DEIA i una persona regidora del grup municipal d’el PI.

La següent adscripció de regidors a la Comissió d´assumptes generals:

Presidència: Lluís Enric Apesteguia Ripoll

Vocals d’Agrupació DEIA: Maria Cristina López Martí, suplent Blanca Lobo Jaume i Gabriele Marianne Poppelreuter, suplent Josep Salas Jiménez.

Vocal del PI: Francisco Javier Salas Santos, suplent Juan Puigserver Rullán.

La següent adscripció de regidors a la Comissió d´Hisenda i Comptes:

Presidència: Lluís Enric Apesteguia Ripoll

Vocals d’Agrupació DEIA: Blanca Lobo Jaume, suplent Maria Cristina López Martí i Josep Salas Jiménez, suplent Gabriele Marianne Poppelreuter.

Vocal del PI: Francisco Javier Salas Santos, suplent Juan Puigserver Rullán.
 

Aquestes dues comissions es convocaran, si escau, el dimarts de matí a les 10 hores.

COMISSIONS ESPECIALS

Dia 6 de maig de 2016 es va crear la Comissió per a estudiar la titularitat de certs camins, i dia 3 de gener de 2014 una Comissió per la renumeració viària i la revisió del nomenclàtor viari municipal; malgrat això, mai no han estat constituïdes i ara es fan amb la següent composició:

La següent adscripció de regidors a la Comissió D’estudi de la Titularitat de Certs Camins:

Presidència: Lluís Enric Apesteguia Ripoll, delegant-ho a Juan Puigserver Rullán.

Vocals d’Agrupació DEIA: Blanca Lobo Jaume, suplent Josep Salas Jiménez i Gabriele Marianne Poppelreuter, suplent Maria Cristina López Martí.

Vocal del PI: Francisco Javier Salas Santos

Hi assistirà amb veu i sense vot el batle Lluís Enric Apesteguia Ripoll.

 

La següent adscripció de regidors a la Comissió de Renumeració Viària i Revisió del Nomenclàtor Viari Municipal.

Presidència: Lluís Enric Apesteguia Ripoll

Vocals d’Agrupació DEIA: Maria Cristina López Martí, suplent Gabriele Marianne Poppelreuter i Blanca Lobo Jaume, suplent Josep Salas Jiménez.

Vocal del PI: Francisco Javier Salas Santos, suplent Juan Puigserver Rullán.
 

Aquestes comissions es reuniran sense periodicitat fixa, a través de la convocatòria pública per ordre de la seva presidència.