Comissions informatives

COMISSIONS INFORMATIVES

La següent adscripció de regidors a la Comissió d´assumptes generals:

Presidència: Lluís Enric Apesteguia Ripoll

Vocals d’Agrupació DEIA: Maria Cristina López Martí, suplent Blanca Lobo Jaume i Gabriele Marianne Poppelreuter, suplent Josep Salas Jiménez.

Els regidors no adscrits hi assistiran amb veu però sense vot.

La següent adscripció de regidors a la Comissió d´Hisenda i Comptes:

Presidència: Lluís Enric Apesteguia Ripoll

Vocals d’Agrupació DEIA: Blanca Lobo Jaume, suplent Maria Cristina López Martí i Josep Salas Jiménez, suplent Gabriele Marianne Poppelreuter.

Els regidors no adscrits hi assistiran amb veu però sense vot.

Aquestes dues comissions es convocaran, si escau, el dimarts de matí a les 10 hores.

 

COMISSIONS ESPECIALS

La següent adscripció de regidors a la Comissió de camins públics:

Presidència: Lluís Enric Apesteguia Ripoll, delegant-la a Juan Puigserver Rullán.

Vocals d’Agrupació DEIA: Blanca Lobo Jaume, suplent Josep Salas Jiménez i Gabriele Marianne Poppelreuter, suplent Maria Cristina López Martí.

Hi assistiran amb veu i sense vot el batle Lluís Enric Apesteguia Ripoll i el regidor no adscrit.

La següent adscripció de regidors a la Comissió de Renumeració Viària i Revisió del Nomenclàtor Viari Municipal:

Presidència: Lluís Enric Apesteguia Ripoll

Vocals d’Agrupació DEIA: Maria Cristina López Martí, suplent Gabriele Marianne Poppelreuter i Blanca Lobo Jaume, suplent Josep Salas Jiménez.

Els regidors no adscrits hi assistiran amb veu però sense vot.

Aquestes comissions es reuniran sense periodicitat fixa, a través de la convocatòria pública per ordre de la seva presidència.