II FESTIVAL DEIÀ CLÀSSICS
De conformitat amb les Bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part del Consell Insular de Mallorca a l’any 2021 de la següent subvenció:
Concurs himne
Bases del concurs d’idees per a dotar el municipi de Deià d’himne.

Últimes

NOTÍCIES

16-Desembre-2021
Convocatòria de subvencions 2021 pel desenvolupament d’activitats culturals
De conformitat amb les Bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part del Consell Insular de Mallorca a l’any 2021 de la següent subvenció:
09-Desembre-2021
Concurs per a l’elecció d’un himne oficial per al municipi de Deià
Bases del concurs d’idees per a dotar el municipi de Deià d’himne.
12-Novembre-2021
S'aprova el següent nomenclator viari per al terme municipal de Deià
S'exposa a la ciutadania aquest acord fins dia 22 de novembre, per a què hi puguin fer les aportacions que creguin oportunes.

AGENDA

31-Gener-2022
Contacontes "La terra dels Myotragus"
Un conte sobre la història natural de les Illes Balears.
04-Febrer-2022