Òrgans col•legiats

En el ple ordinari de l’ajuntament de dia 5 de juliol de 2019 d'acord amb l'article 38 c del ROF, és competència del ple el nomenament dels representants de la corporació davant els òrgans col·legiats.

A Deià es va nomenar com a representants davant els següents òrgans col·legiats a:

 - Consorci d’Aigües: Lluís Enric Apesteguia Ripoll, suplent Francesc Xavier Salas Santos.

- Federació de Municipis (FELIB): Lluís Enric Apesteguia Ripoll, suplent Tamara Sauerschell Payeras.

- Mancomunitat de Tramuntana: Lluís Enric Apesteguia Ripoll, suplent Gabrielle Mariane Poppelreuter.

- Consorci Serra de Tramuntana Patrimonio UNESCO: Lluís Enric Apesteguia Ripoll, suplent Maria Cristina López Martí.

- Consells Escolars: Lluís Enric Apesteguia Ripoll, suplent Maria Cristina López Martí.

- Fundació Robert Graves: Maria Cristina López Martí, suplent Lluís Enric Apesteguia Ripoll.

 - Assemblea Protecció Civil: Gabrielle Mariane Poppelreuter, suplent Joan Puigserver Rullan.

- Assemblea de Batles de Mallorca: Lluís Enric Apesteguia Ripoll, suplent Tamara Sauerschell Payeras.

- Fons Mallorquí de Solidaritat: Lluís Enric Apesteguia Ripoll, suplent Tamara Sauerschell Payeras.

Sotmesa a votació el Ple per unanimitat ACORDA donar trasllat dels acords adoptats a les entitats esmentades als efectes pertinents.