Ofertes d'ocupació pública

Convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d’administratiu/iva comptable, d’Administració Especial, funcionari de carrera de l’Ajuntamen

Publicació de les bases per la creació d'un borsí de neteja. Publicació web 29 06 2022 LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS BORSÍ NETEJA. Publicacio web 11 07 2022 Darrera publicació: CONSTITUCIÓ BORSÍ DE FEINA PER A ATENDRE LES NECESSITATS TEMPORALS I D'INTERINITAT DE PERSONAL DE NETEJA DE L'AJUNTAMENT DE DEIÀ. Publicació web 18 07 2022
Acta de valoració de mèrits de TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL AJUNTAMENT DE DEIÀ. Publicació web 08 07 2022 Actualizat amb la constitució de la borsa de feina de personal funcionari interí Tècnic d’Administració General de l'Ajuntament de Deià, Publicació web 22 07 2022