Ofertes d'ocupació pública

Actualitzat dia 01 02 2021 amb la correcció d' errades de la llista provisional de persones admeses i excloses.

Actualitzat dia 21 09 2020 amb la Resolució de batlia de constitució de borsí i proposta de nomenament.

Actualitzat dia 24 02 2020 amb la resolució de batlia de constitució de borsí.

Actualitzat dia 31 01 2019 amb la Resolució Tribunal i proposta nomenament i Aprovació proposta nomenament personal funcionari en pràctiques catego

Actualitzat dia 18 05 2018 amb la llista provisional d'admesos i exclosos i composició tribunal.

Actualitzat dia 12 06 2017 amb la constitució borsí administratiu. BOIB 71 de 10-06-2017.

Actualitzat dia 20 02 2017 amb l'edicte constitució de la borsa.