PROCÉS SELECTIU PER A CONSTITUIR, MITJANÇANT CONCURS, UNA BORSA DE FEINA PER ATENDRE LES NECESSITATS TEMPORALS I D’INTERINITAT DE PERSONAL DE NETEJA

01-Juliol-2022

Procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina per atendre les necessitats temporals i d’interinitat de personal de neteja. 


Source URL: https://ajdeia.net/ofertes-ocupació-pública/proces-selectiu-constituir-mitjancant-concurs-una-borsa-de-feina-atendre