Convocatòria d'una borsa de feina mitjançant concurs oposició lliure amb caràcter interí per a cobrir la plaça de secretaria intervenció