Borsa de treball de l'Ajuntament de Deià per ocupar interinament un lloc de feina de tècnic d’administració general

30-Desembre-2020

Actualitzat dia 02 03 2022 amb la data de la prova de la fase oposició.

Actualitzat dia 24 01 2022 el Decret Batlia llistat DEFINITIU d'admesos i exclosos TAG i Decret Batlia nomenament Tribunal TAG

Actualitzat dia 01 02 2021 amb la correcció d' errades de la llista provisional de persones admeses i excloses.

Actualitzat dia 29 01 2022 amb la llista provisional de persones admeses i excloses.

Actualitzat dia 10 03 2022 amb els resultats del primer exercici.

Actualitzat dia 15 03 2022 amb el solucionari del primer exercici.

Actualitzat dia 24 03 2022 amb el solucionari del primer exercici.

Actualitzat dia 12 04 2022 amb el Resultat final del procés selectiu.

Actualitzat dia 25 04 2022 amb la constitució del borsí.