SUBVENCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I MANTENIMENT DEL PAISATGE CULTURAL DE LA SERRA DE TRAMUNTANA

29-Març-2024

El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, ens depenent del Consell de Mallorca, ha convocat les subvencions anuals per recuperar el paisatge agrícola i cultural de la serra de Tramuntana, per valor d’un milió d’euros. Així ho ha explicat el president del Consell de Mallorca, i del Consorci, Llorenç Galmés a la Junta Rectora de l’entitat, reunida avui en sessió ordinària al Palau del Consell. 

Enguany, per primera vegada, es publicaran dues convocatòries diferenciades, una per a ajuntaments i una altra per a particulars, explotacions agràries, comunitats de béns, comunitats de regants i entitats sense ànim de lucre. El Director insular de Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas, ha assegurat que «aquest fet facilitarà la presentació de les sol·licituds i n’agilitarà la tramitació». 
Una altra novetat d’enguany és que per primera vegada des que es convoquen aquestes ajudes, els particulars que ho desitgin podran rebre el 75 % de la quantitat concedida per anticipat, sempre que presentin prèviament un aval que en cobreixi el 120 %. Fins ara, tan sols els ajuntaments rebien una bestreta del 100 % una vegada concedida la subvenció. El president ha destacat que «l’avançament en la recepció dels doblers per dur a terme el manteniment o la reparació dels elements reduirà al mínim el nombre de renúncies dels particulars que no podien fer front a les actuacions per falta de liquiditat». 

Als particulars, explotacions agràries, comunitats de béns i regants o entitats sense ànim de lucre, disposen de 700.000 euros per a dur a terme diferents actuacions que suposin la conservació, recuperació o restauració d’elements patrimonials o arquitectònics i d’espais agrícoles dins l’àmbit de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. També com a novetat d’enguany, la convocatòria inclou els tancaments exteriors de les finques sempre que es construeixin segons les tècniques tradicionals i siguin respectuosos amb l’entorn.

Podeu trobar més informació en aquest enllaç:

https://serradetramuntana.net/-/subvencions2024-1