Recollida selectiva porta a porta

04-Maig-2021
L'objectiu de l'Ajuntament de Deià és implantar el model de recollida selectiva porta a porta en un futur pròxim.

Aquest consisteix en lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció.

La implantació de la recollida porta a porta comportarà:

• Treure de la via pública tots els contenidors de rebuig actuals.
• Modificar la freqüència de la recollida.

L’esforç comú entre l’Ajuntament i la ciutadania és de gran importància per fer entre tots un Deià net, habitable i sostenible.