Obres de millora de l'accessibilitat a la zona de l'escola

11-Abril-2021
Els infants i grans que demà tornin a l'escola veuran que a la zona entre el col•legi, l'escoleta, la pista esportiva i la zona de joc s'hi estan realitzant unes obres de millora.

En concret les obres consisteixen en l'adaptació a la normativa d'accessibilitat universal: eliminació d'escalons i de la grava, col•locació de barana de seguretat, establiment d'un itinerari sensorial i repavimentació de la zona de "pati", d'acord amb les necessitats de l'escola. També es construirà un arener, es reasfaltarà el carrer entre la pista i l'escoleta i es millorarà el drenatge de la zona.

El gruix de les obres, sobretot les més renoueres, s'ha realitzat durant les vacances de Pasqua per afectar el mínim possible a l'actitivat escolar; la resta es preveu que es perllongui uns quinze dies i sempre es deixarà lliure el pas i la zona de jocs per als infants.

L'obra té un cost de 57.581,10€ que assumeix l'Ajuntament gràcies a una subvenció del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca i esperam que vos n'agradi el resultat!!