NOVA REGULACIÓ DEL FOC

17-Octubre-2022

Després d'uns canvis a la legislació estatal i en la normativa autonòmica, la regulació del foc queda de la següent manera:

🌲🌲 En rústic forestal: Cal autorització administrativa de Medi Ambient (971176677)
🌳🌾 En rústic agrícola: Cal autorització administrativa d'Agricultura (971176567)
🏡🏡 En urbà: Cal comunicar-ho a la Policia Local (618328178)

Més enllà d'això, pensau que heu de seguir amb les mesures de prevenció habituals o incrementar-les: distància prudencial dels arbres 🌳📏, punt d'aigua proper 💧, crema paulatina de branques 🔥👐🏻, presència continuada mentre hi hagi focus de calor 🧐, etc.