Nota aclaratòria sobre la modificació de l'ordenança del consum d'alcohol

11-Agost-2021
La crisi de la COVID19 ha fet que la major part dels negocis d’oci nocturn hagi hagut de tancar; en conseqüència, les festes particulars i informals s'han multiplicat, i en concret la pràctica del botellon.

A Deià sempre hem defensat el dret de la gent a passar-s’ho bé, però garantint el dret al descans dels veïnats i, especialment enmig d’una pandèmia com la que vivim, la salut individual i col·lectiva; això tenint en compte els pocs recursos policials de què disposam. 

Per tant, ens hem hagut de dotar d’una normativa que de forma simple i efectiva permeti a tothom sebre com s’ha d’actuar i a l’administració controlar que es combinen de forma correcta el dret a l’oci amb el del descans i el de la salut.

Per això, les novetats que va aprovar el ple de dia 29 de juliol (i que seran d’aplicació quan faci 15 dies que estan publicades al BOIB) són les següents:
- Es prohibeix el consum d’alcohol al carrer i a la resta d’espais públics; això inclou les terrasses situades o que es puguin situar a la via pública, però no les terrasses particulars de bars i restaurants (sabem que la portada del Diario de Mallorca d’avui pot dur a confusió, per això ho remarcam).
- Es limita l’horari de venda d’alcohol: a botigues fins a les 22:00, i a bars i restaurants fins mitja hora abans de l’hora de tancament (ara les 00:30).
- Es prohibeix la venda d’alcohol en els serveis de take away i de delivery.