NO I PUNT! DE FESTA A UNA MALLORCA LLIURE D'AGRESSIONS SEXISTES

24-Juny-2023

És prou coneguda la problemàtica dels assetjaments, abusos i agressions sexuals patits per dones a les festes populars, on el caràcter multitudinari de les mateixes i l’ús sovint abusiu d’alcohol i d'altres substàncies fan que augmentin les conductes rebutjables, que van des d’un tracte poc respectuós fins a violacions. Totes són conductes absolutament inadmissibles que no podem normalitzar i que ens dicten als poders públics l’obligació d’intervenir, en l’àmbit de les nostres competències, amb diferents mesures per eradicar-les. Una intervenció que hauria de començar per la prevenció.

A més una part important de les festes tradicionals i populars parteixen de la invisibilització de les dones, d’aquesta manera la cultura suposa un obstacle per a els drets de la dona, un paradigma que cerca garantir la igualtat en el gaudi dels drets culturals. Les administracions públiques han de garantir el dret de les dones a tenir accés, a participar i a contribuir en tots els aspectes de la vida cultural, això compren el dret a participar activament en la identificació e interpretació del patrimoni cultural i a decidir sobre las tradicions, els valors o les pràctiques culturals que en tot cas s’han de mantenir, reorientar-se, modificar-se o abandonar-se.

Aquest és l'objectiu de la campanya «No i Punt!»