INICIAM LA REDACCIÓ DEL PGOU!

25-Febrer-2023

Després que el Tribunal Central Administratiu de Recursos Contractuals hagi donat la raó a l'Ajuntament de Deià (les empreses que havien perdut la licitació havien interposat un recurs que ha tengut el procediment paralitzat durant mesos) a la fi hem pogut signar el contracte per a començar a redactar el nou Pla General d'Ordenació Urbana, que substituirà les actuals Normes Subsidiàries.

L'empresa guanyadora és la UTE JLP-MGL-GAAT, per un 
import 116.160€ i un termini de 3 anys. 

Vos anirem informant puntualment de la marxa de la redacció i sobretot de tots els espais de proposta i decisió ciutadanes!