ESCOLA DE MÚSICA

13-Setembre-2022

Les classes començaran dilluns 3 d'octubre.
L'horari individual d'instruments es concertarà amb el professor corresponent durant la darrera setmana de setembre (del 26 al 30).
Les quotes mensuals es cobraran senceres independentment de l'assistència de l'alumne a classe.
Totes les baixes que es produeixen duran el curs hauran de ser tramitades mitjançant escrit dirigit a la direcció de l'escola abans de dia 25 de cada mes, en cas contrari, es seguiran cobrant les mensualitats fins que l'alumna/e
avisi.
Les despeses dels rebuts retornats per l'entitat bancària serà assumida pel titular del rebut.