Es reobre el gimnàs

18-Maig-2021
Ara que la bona evolució de la pandèmia de la COVID19 ho permet, a partir de dijous 20 de maig es reobrirà el gimnàs municipal.

Per a garantir que la pràctica esportiva es desenvolupa de forma segura per a tothom, heu de tenir en compte la normativa especial que s'hi aplicarà i que vos pregam que observeu escrupolosament.

Si ens cuidam i som responsables, ens en sortirem!!

NORMATIVA ESPECIAL DEL GIMNÀS MUNICIPAL DE DEIÀ PER A PROTECCIÓ DAVANT LA COVID19

Aquesta normativa complementa la ja existent fins al moment.

S’haurà de respectar en tot moment el límit d’aforament que es determini en cada cas. Excepte que s’especifiqui el contrari, l’aforament serà d’1 persona, excepte si es tracta de convivents en què es permetran 2 persones. 

Només hi podran accedir les persones autoritzades, que hauran de sol·licitar la clau especial del període COVID i hagin signat el compromís amb aquesta normativa. En qualsevol cas només es podran autoritzar persones empadronades a Deià o que hi acreditin residència o lloc de feina. Una persona no podrà sol·licitar dues claus, ni tan sols al·legant la pèrdua de la primera. Les sol·licituds es presentaran a l’Ajuntament de Deià i s’autoritzaran per part de la batlia.

Abans i després d’emprar cada màquina o estri del gimnàs, la persona usuària les desinfectarà amb el material que l’Ajuntament tendrà a disposició en la sala.

La persona usuària durà màscara en tot moment mentre estigui dins la sala.

No es podrà entrar ni menjar ni beguda en cap cas. Si es vol beure, s’haurà de sortir de la sala per a fer-ho.

Per a accedir-hi, s’haurà de tenir reserva feta a través del formulari https://cutt.ly/bbMA8ID. En el formulari es poden reservar un màxim d’una hora al dia, amb un màxim de 3 dies d’antelació. Fer més reserves de les permeses o modificar les d’una altra persona suposarà la impossibilitat de reservar durant 15 dies.

L’incompliment d’aquesta normativa suposarà la retirada de la clau especial del període COVID.

Aquesta normativa especial estarà en vigor mentre no es derogui per superació del perill de la COVID19.