CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2021 PEL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS CULTURALS

16-Desembre-2021

De conformitat amb les Bases reguladores, es dóna publicitat de la concessió per part del Consell Insular de Mallorca a l’any 2021 de la següent subvenció:

A la Convocatòria de subvencions 2021 pel desenvolupament d’activitats culturals d’entitats d’administració local o dels organismes públics que en depenen ha subvencionat a l’Ajuntament de Deià amb un import total de 9.999,50€

Aquesta concessió ha estat destinada a dur a terme el II FESTIVAL DEIÀ CLÀSSICS.