Ajudes del consorci de la Serra de Tramuntana per elements etnològics

15-Març-2021
Ja han sortit les línies d'ajudes del Consorci de la Serra de Tramuntana per a marges, sistemes hídrics i altres elements del paisatge agrícola.

Les línies a què vos podeu acollir com a persones físiques, entitats senseànim de lucre, comunitats de bens, agrupacions de persones físiques, comunitats de regants o explotacions agràries són les següents:

LÍNIA 1.- Fonts, pous, albellons, síquies i canaletes, aljubs, basses i safareigs,molins d'aigua, colls de cisterna, abeuradors, rentadors, torrents i saragalls, ponts, eres de batre, miradors,marges i parets de pedra en sec, marges i parets de pedra en sec de camins, etc.

LÍNIA 4.- Recuperació del paisatge agrícola i del seu entorn.

El màxim d'ajuda per particular és de 10.000€, i 5.000€ per explotació agrària. Si a la finca hi ha cap element declarat BIC l'ajuda pot ascendir a 20.000€.

El termini acaba dia 6 de juny, però convé que faceu via per a què no s'exhaureixi la partida.

Vos enviam la publicació al BOIB amb tots els detalls de la convocatòria. Podeu trobar els annexos a www.serradetramuntana.net i entregar-ho a carrer General Riera, 113 (Llar de la Infància) o a qualsevol registre del Consell. A l'Ajuntament de Deià també vos les tramitarem. La tramitació telemàtica també és possible a la web https://cst.sedipualba.es/