Plens municipals

Plens municipals

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, baix la presidència del/la batle/ssa està integrat per tots els/les regidors/es, amb l’assistència del secretari/ària general i l’interventor/a de l’Ajuntament.

Marca les línies d’actuació i controla el funcionament dels altres òrgans de govern.

Aprova i modifica el reglament orgànic i les ordenances.

Aprova els pressupostos i comptes del Consistori.

D’acord amb el que disposa l’article 38 del ROF, el ple extraordinari d’organització de l’ajuntament de dia 5 de juliol de 2019 va acordar la periodicitat de les seves sessions i celebrar una sessió cada mes, els darrers dijous de cada mes a les 19:00 hores els mesos de març, abril, maig, juny, juliol i setembre i a les 18:00 els mesos de gener, febrer, octubre, novembre i desembre (aquest mes es faria el penúltim o avant penúltim dijous). El mes d’agost no hi hauria ple ordinari.

Així, els plens ordinaris del present mandat serien:

2023: 27 de juliol, 28 de setembre, 26 d’octubre, 30 de novembre i 21 de desembre
2024: 25 de gener, 29 de febrer, 28 de març, 25 d’abril, 30 de maig, 27 de juny, 25 de juliol, 26 de setembre, 31 d’octubre, 28 de novembre i 19 de desembre
2025: 30 de gener, 27 de febrer, 27 de març, 24 d’abril, 29 de maig, 26 de juny, 31 de juliol, 25 de setembre, 30 d’octubre, 27 de novembre i 18 de desembre
2026: 29 de gener, 26 de febrer, 26 de març, 30 d’abril, 28 de maig, 25 de juny, 30 de juliol, 24 de setembre, 29 d’octubre, 26 de novembre i 31 de desembre
2027: 28 de gener, 25 de febrer, 25 de març, 29 d’abril.