Patronat Municipal de l'habitatge

CONVOCATÒRIA PER A LA CESSIÓ DE L’USDEFRUIT D’HABITATGES PRIVATS PER A CREAR UN PARC MUNICIPAL D’HABITATGES DE GESTIÓ PÚBLICA PER A POSAR A DISPOSICIÓ DELS CIUTADANS I DE LES CIUTADANES DEL MUNICIPI DE DEIÀ DURANT EL 2023

Es podran presentar sol·licituds a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria i fins el dia 31 de desembre de 2023. Les haurà de fer obligatòriament el propietari de l’immoble, i es dirigiran al President del Patronat Municipal de l’Habitatge de Deià.

Per més informació podeu veure les bases als documents annexes.

CONVOCATÒRIA PER A L’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES DELS QUALS EL PATRONAT TENGUI LA TITULARITAT O L’USDEFRUIT DURANT EL 2023

Es podran presentar sol·licituds a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria i fins el dia 31 de desembre de 2023. Les haurà de fer qualsevol persona que compleixi els requisits, i es dirigiran al President del Patronat Municipal de l’Habitatge de Deià.

Per més informació podeu veure les bases als documents annexes.