15. -Acta Sessió Plenària Ordinària de 30 d'octubre


Source URL: https://ajdeia.net/arxius-i-documents/actes-2019/15-acta-sessio-plenaria-ordinaria-de-30-doctubre