Política de privacitat

¿Qui SOM?

Ajuntament de Deià

  • Direcció postal: Carrer Porxo 4, 07179 Deià, Islas Baleares

  • Dades de contacte:

  • NIF: P0701800E

  • Delegat de Protecció de Dades: GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L.

  • Correu electrònic Delegat de Protecció de Dades: dpddeia@unive.es

 

¿Amb quina finalitat tractam les teves dades personals?

Finalitat

+ info

Dades tractades

Legitimació

Atenció al ciutadà

Podran plantejar-se consultes a través del formulari habilitat en l'apartat “Contacte” de la web

Nom i cognoms, telèfon, e-mail, correu electrònic, dades contingudes en la seva consulta.

Quan aquestes estiguin relacionades amb un servei prestat per nosaltres, el tractament serà necessari per a l'execució del contracte.

 

Quant temps conservarem les teves dades?

El període de conservació de les dades personals facilitades dependrà de les finalitats per a les quals els tractem:

 

Finalitat

Termini de conservació

Atenció al ciutadà

Durant el període necessari per a atendre la seva consulta .

 

En qualsevol cas, podrem conservar les seves dades personals, degudament bloquejats, per a l'atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals, pels terminis que legalment determini cada normativa que resulti d'aplicació.

Amb qui compartirem les seves dades?

Les seves dades personals no seran comunicats a tercers a excepció d'aquells prestadors de serveis necessàries per a complir amb alguna de les finalitats.

Quins drets tens en matèria de protecció de dades?

L'Ajuntament de Deià garantirà la màxima confidencialitat de les seves dades personals, i a més de l'exercici dels drets dels interessats a través de l'adreça de correu electrònic sferdi@ajdeia.net.

Aquests drets són:

•                   Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.

•                   Sol·licitar la seva rectificació o supressió.

•                   Sol·licitar la limitació del seu tractament.

•                   Oposar-se al tractament.

•                   Sol·licitar la portabilitat de les dades.

•                   Rebutjar decisions individuals automatitzades

•                   Si escau, revocar el seu consentiment atorgat.

Per a exercir qualsevol dels drets descrits, podríem sol·licitar-li còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat.

A més, l'informem que poden dirigir les seves reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Canvis en la política de privacitat

L'Ajuntament de Deià es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, comunicarem els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.


Source URL: https://ajdeia.net/politica-de-privacitat