18.- Acta de Sessió Plenària Ordinària de 19 de desembre


Source URL: https://ajdeia.net/arxius-i-documents/actes-2019/18-acta-de-sessio-plenaria-ordinaria-de-19-de-desembre