17.- Acta de Sessió Plenària Ordinària de dia 28 de novembre


Source URL: https://ajdeia.net/arxius-i-documents/actes-2019/17-acta-de-sessio-plenaria-ordinaria-de-dia-28-de-novembre