16.- Acta de Sessió Plenària Extraordinària de 28 de novembre d'aprovació del pressupost de 2020


Source URL: https://ajdeia.net/arxius-i-documents/actes-2019/16-acta-de-sessio-plenaria-extraordinaria-de-28-de-novembre