14. -Acta de Sessió Plenària Extraordinària de 15 d'octubre


Source URL: https://ajdeia.net/arxius-i-documents/actes-2019/14-acta-de-sessio-plenaria-extraordinaria-de-15-doctubre