12.- Acta de Sessió Plenària Extraordinària de 16 d'agost


Source URL: https://ajdeia.net/arxius-i-documents/actes-2019/12-acta-de-sessio-plenaria-extraordinaria-de-16-dagost