11.- Acta de Sessió Plenària Ordinària de 25 de juliol i annex


Source URL: https://ajdeia.net/arxius-i-documents/actes-2019/11-acta-de-sessio-plenaria-ordinaria-de-25-de-juliol-i-annex