DARRERS DIES DEL PERÍODE VOLUNTARI DE PAGAMENT DE TRIBUTS 2022

07-Setembre-2022

El periode voluntari de pagament de tributs del 2022 de l'Ajuntament de Deià és de l'1 d'octubre fins l'1 de desembre.

Els tributs que es poden pagar són:

- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÓMIQUES

- IMPOST SOBRE VEHÍCLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

- TAXES MUNICIPALS.

No es remeten avisos de pagament de tributs en paper. Per consultar, imprimir i/o pagar els rebuts heu d'accedir al CARTER VIRTUAL amb el vostre DNI/NIF i codi de contribuent a www.atib.es 

També els podeu obtenir i pagar a qualsevol oficina de recaptació de l'ATIB (HEU DE SOL·LICITAR CITA PRÈVIA: www.atib.es > Cita prèvia (Telf 971 678 404))

En cas de domiciliació, els rebuts es carregaran en compte a partir del dia 17 de novembre.